تحقيق فرهنگ سياسي محور و تفكرات از نگاه امام خميني (ره)

تحقيق فرهنگ سياسي محور و تفكرات از نگاه امام خميني (ره)
تحقيق فرهنگ سياسي محور و تفكرات از نگاه امام خميني (ره)

تحقيق-فرهنگ-سياسي-محور-و-تفكرات-از-نگاه-امام-خميني-(ره)در بحث فرهنگ سياسي محور و تفكرات از نگاه امام خميني (ره)را بر مي شماريم
وي مي فرمايند با وابستگي فرهنگي و سياسي امكان استقلال در ساير ابعاد امكان پذير نيست و بيشترين تاكيد را بر روي جوانان بخصوص قشر دانشگاه مي داند و معتقد است دانشگاهيان مديران آينده جامعه اسلامي ايران مي باشند و در همين زمينه چه نكاتي اشاره مي كنند كه داراي اهميت فراوان مي باشد كه عبارتند از :
1- پرهيز از تربيت خارجي و نجات از غربزدگي
2- معلم هاي متعهد عامل تربيت نسل آينده و تصفيه دانشگاه از عوامل غربزده
3- سياسي بار آوردن نسل آينده و مطلع كردن آنان از مسائل روز
4- اعتماد به نفس دادن به آنان و استقلال طلب برآوردن جوانان در جامعه بين المل تاثير گذار باشد.
5- ورود بانوان به عرصه هاي علمي و سياسي
6- نظارت بر دانشگاهها بشكلي كه افراد از (شيفته غرب نباشند) آن فارغ التحصيل مي شوند فقط موافق غربي ها نباشد بلكه تعلق خاطر به جامعه خود داشته باشد.
7- نزديك كردن دانشگاهيان به عنوان نمايندگان سياسي و مذهبي ( وحدت حوزه و دانشگاه)
اما در اولين هفته هاي پس از وقوع انقلاب اسلامي شاهد حصابت مسئولين نظام بر روي دانشگاه را شاهد بوديم و اين خود گوياي اين مطلب است كه دانشگاه اهميت فراواني براي مسئولين جمهوري اسلامي داشته و به علت اينكه دانشگاه نيروي بالقوه اي در جريان انقلاب نشان داده شده است مورد توجه بسياري از گروههاي سياسي و دولت واقع شد و اولين حركت ها و انتخابات بعد از انقلاب انتصاب دكتر محمد ملكي به عنوان مديريت دانشگاه تهران بود كه حركت بعدي يعني دو هفته بعد از انتخاب مديريت دانشگاه تهران وزارت فرهنگ و همراه با وزارت آموزش عالي را ادغام و به وزارت فرهنگ و اموزش عالي را تشكيل داد و اينها همه گوياي اين مطلب است كه مسئولين عزم خود را جزم نموده كه انقلاب را با تقويت فرهنگ علمي سياسي دانشگاهي آغاز نمايد و اين خود يكي زا تاثيرات مهم بر روي رواج علم آموزي از جمله علم سياست بوده است

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل