تحقيق دفاع از سياست اقتصادي دولت در واكنش به انتقادات ضرب‌الاجلي

تحقيق دفاع از سياست اقتصادي دولت در واكنش به انتقادات ضرب‌الاجلي
تحقيق دفاع از سياست اقتصادي دولت در واكنش به انتقادات ضرب‌الاجلي

تحقيق-دفاع-از-سياست-اقتصادي-دولت-در-واكنش-به-انتقادات-ضرب‌الاجليپس از آنكه داود دانش جعفري 30 ماه پس از انتصاب به وزارت در مراسم توديع خود ياد انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت كرد و صدر تا ذيل اين سياست ها را به باد انتقاد گرفت، معاون اول رئيس جمهور كه به اين انتقادات واكنش نشان داد و در سخنراني خود به آنها پاسخ داد.

به گزارش رجانيوز، اظهارات دانش جعفري كه با استقبال شديد رسانه هاي مخالف دولت نيز همراه شده است، طي مدت وزارت وي سابقه نداشته و در حاليكه پيش از اين نيز اخباري مبني بر تفاوت نظرات وي با ديدگاههاي اقتصادي دولت منتشر شده بود، مشخص نيست چرا با وجود اين اختلافات عميق كه امروز فهرست بلند بالاي آنها از سوي وي بيان شد، تاكنون از دولت كنار نرفته است تا بلكه وزيري كه هماهنگ با برنامه هاي دولت است، سكان اقتصادي كشور را در دست بگيرد.

اين موضوع هنگامي عجيب تر است كه گفته مي شود عليرغم انتقادات دانش جعفري پس از بركناري و حتي گفتگو با هفته نامه اي منتسب به محافل بدسابقه، وي در طول دوران وزارت خود در مقايسه با ساير مردان اقتصادي كابينه كمترين مباحثه را با رئيس جمهور در موضوعات اقتصادي داشته و حتي در جلسات دولت نيز آنچنان كه امروز اساس برنامه هاي اقتصادي دولت نهم را زير سؤال مي برد، ابراز مخالفت چشمگيري از او ديده نشده است.

با اين حال، پرويز داودي اگرچه عصر امروز قصد آن نداشت كه توديع و معارفه اقتصاد خوانده هاي كابينه با خاطره ناخوشي برگزار شود اما اظهارات دانش، وي را مجبور كرد در دفاع از سياست هاي اقتصادي دولت، نطق كند.

معاون اول رئیس جمهوری با طرح این پرسش انتقادي که چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم، آغاز سخن كرد و موفقیتهای اقتصادی دولت را تشریح و اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسید.

به گزارش مهر، پرویز داوودی در مراسم تودیع داوود دانش جعفری و معارفه حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، حضور و فعالیت در دولت نهم را توفیقی برای خود دانست و رضایت خودرا از خدمت به دولت و ملت ابراز کرد.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل