تحقيق يهوديان سوئد و مصوبات جديد در اين كشور

تحقيق يهوديان سوئد و مصوبات جديد در اين كشور
تحقيق يهوديان سوئد و مصوبات جديد در اين كشور

تحقيق-يهوديان-سوئد-و-مصوبات-جديد-در-اين-كشوردر حال حاضر در كشور سوئد، 18000 يهودي ساكن هستند كه از اين تعداد, 5000 نفر در استكهلم اقامت دارند در شهرهاي گوتبورگ و مالمو به ترتيب 1800 و 1400 يهودي ساكن هستند.
اشاره: كشور پادشاهي سوئد با وسعت 449964 كيلومتر مربع و جمعيتي حدود 86/8 ميليون نفر در شمال اروپا قراردارد. پايتخت آن استكهلم و زبان رسمي در اين كشور سوئدي است. با وجود اين كه سوئد كشوري پادشاهي است، پادشاه فقط جنبه تشريفاتي دارد و فرماندهي ارتش در اختيار او نميباشد. نوع حكومت در سوئد پارلماني است. نمايندگان مجلس كه تعداد آنها 394 نفر است هر چهار سال يك بار انتخاب ميشوند.
حدود 2/88 درصد مردم در اين كشور پيرو مذهب پروتستان، 7/1 درصد آنها كاتوليك و حدود 1/10 در صد پيروان ديگر مذاهب هستند. سيستم آموزش اجباري در اين كشور از هفت سالگي آغاز مي شود و پس از خاتمه كلاس نهم مي توان در مقطع دبيرستان يا هنرستان هاي فني-حرفه اي ادامه تحصيل داد. امور حمل و نقل در كشور سوئد پيشرفته ترين نوع خود در جهان به شمار ميآيد و شبكه راه آهن حدود 13 هزار كيلومتر و شبكه راه آهن شهري 97500 كيلومتر است.

تاريخچه يهوديان در سوئد:
به نظر مي رسد تاريخ حضور يهوديان و اولين مهاجرت آنها در سوئد به قرون وسطي بر مي گردد. اما پس از گذشت حدود سه سده در سال 1775 ميلادي در پي موافقت پادشاه وقت به نام گوستاو سوم با مهاجرت فردي به نام آ. اسحاق و چند نفر ديگر از اهالي يكي از ايالات آلمان شرقي آن موقع به استكهلم، تشكل جامعه يهود شكل ديگري به خود گرفت. زيرا در همان سال انجمن كليميان در اين شهر تأسيس شد و يك سال بعد هم زميني جهت دفن اموات يهوديان تخصيص داده شد. اما به همراه «اسحاق» خانواده «يوزفسون» نيز به استكهلم مهاجرت كردند. اين خانواده بعدها در تحول فرهنگي كشور سوئد نقش به سزايي داشتند. چرا كه از اين نسل سه نفر طي سالهاي مختلف مسئوليت تئاتر سلطنتي سوئد را عهده دار شدند: لودويگ (99-1851)، راگنار (1966-1891) و ارلند يوزفسون متولد 1923 و نيز نقاش معروف سوئدي به نام ارنست يوزفسون (1906-1851)

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل