تحقيق نقش قائم مقام فراهاني در سياست داخلي و خارجي در عصر قاجاريه

تحقيق نقش قائم مقام فراهاني در سياست داخلي و خارجي در عصر قاجاريه
تحقيق نقش قائم مقام فراهاني در سياست داخلي و خارجي در عصر قاجاريه

تحقيق-نقش-قائم-مقام-فراهاني-در-سياست-داخلي-و-خارجي-در-عصر-قاجاريهمقدمه :
نسل جوان، نوجو و آرمان گراست و در مراحل متفاوت زندگي، نمونه هايي مي طلبد تا با استفاده از راه و رسم آنان در فراز و نشيب زندگي استوارتر گام بردارند.
هدف از تهيه اين مجموعه، كه زندگي نامه مشاهير و شخصيت قائم مقام فراهاني را شامل مي شود؛ آشنا شدن نسل نوجوان و جوان با زندگي اين ستاره ي درخشان عصر قاجاريه است.
چهره اي كه در آن روزگار عطر و بوي خاص خود را داشته است و با عطر و بوي خود فضاي ايران را پركرده و در پرباركردن فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم نقش بسزا داشته است.
اميد است با ارائه اين مجموعه توانسته باشيم، همچون قطره هاي باران، روح تشنه نسل نوجوان و جوان امروزي را سيراب كنم و با بهره گيري از شعله شمع وجود اين بزرگان آنان را به دنياي اميد و روشني رهنمود سازيم.
اما آنچه در اين مجموعه مي خوانيم شامل برخي از شجاعت ها و مردانگي هاي قائم مقام فراهاني در ارتباط با اداره اموركشوري و سياست او با برقراري رابطه خوب و مفيد با كشورهاي ديگر، جهت آباداني كشور عزيزمان ايران است.
كليد واژه ها :
سعايت- سيدالوزراء- سياست داخلي و خارجي- قائم مقام فراهاني- نسل جوان- نوجو آرمان گرا.


فهرست مطالب
مقدمه وكليد واژه ها
نگاهي كوتاه به زندگي قائم مقام
زندگي قائم مقام و ارتباط آن با سياست خارجي كشور
عهد نامه تركمان چاي
نقش كشورهاي اروپايي در ايران
برخورد قائم مقام با انگليسي ها
خصوصيات قائم مقام
خلاصه و چكيده مطلب
منابع و مأخذ

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل