تحقيق وقایع انقلاب اسلام «در یک نگاه کلی»

تحقيق وقایع انقلاب اسلام «در یک نگاه کلی»
تحقيق وقایع انقلاب اسلام «در یک نگاه کلی»

تحقيق-وقایع-انقلاب-اسلام-«در-یک-نگاه-کلی»مقدمه
انقلاب اسلامى ايران يكى از شگفت‏انگيزترين پديده‏هاى تاريخ اسلام و ايران است. اين پديده در عصرى شكل گرفت كه نظام جهانى به دو قطب، يعنى غرب ليبراليسم و شرق كمونيسم تقسيم شده بود و فضاى حاكم بر اين دو نظام نيز مملو از شعارها و انديشه‏هاى مادى بود. بدين سبب مذهب و معنويت جايگاهى در عرصه‏ى سياسى و اجتماعى اين دو قطب نداشت.
شكل‏گيرى هر نهضتى خارج از حيطه‏ى سياسى اين دو قطب، محكوم به فنا و نابودى بود؛ لذا با توجّه به نظام جهانى حاكم بر عصرِ وقوع انقلاب اسلامى، كه شكل‏گيرى هر حركت ضدّ استبدادى و ضدّ استعمارى، در قالب شرق كمونيسم و هر حركت سنّت گريز و نوگرايى، در قالب ليبراليسم قرار مى‏گرفت. انقلاب اسلامى ايران، از وراى همه‏ى معادلات جهانى آن روزگار، طلوع كرده و به لطف خداوند متعال و رهبرى امام خمينى رحمه‏الله ، مجاهدت و حمايت همه جانبه‏ى مردم متديّن ايران از اين نهضت، فضا و انديشه‏ى حاكم جهانى را در هم ريخته و نظام مبتنى بر شريعت را در اين كشور بر پا نمود. بنابراين، انقلاب اسلامى يكى از بزرگ‏ترين رخدادهاى اجتماعى قرن معاصر است كه در جهانى سراسر تغيير و تحوّل، مرزهاى طبيعى جوامع را به غايت در نورديده و سرنوشت بومى ملت‏ها را به قوت به هم پيوند زده است.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل