نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سمنان

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سمنان
نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سمنان

نقشه-ی-مدل-رقومی-ارتفاعی-شهرستان-سمنان

نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان سمنان (واقع در استان سمنان)

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.

- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل